Vai al contenuto
Home » Frasi D’amore in albanese: Le più Belle (con traduzione in italiano)

Frasi D’amore in albanese: Le più Belle (con traduzione in italiano)

Vi presentiamo la nostra raccolta di frasi d’amore in albanese che vi regaleranno emozioni uniche. La felicità di essere innamorati persi per qualcuno è una sensazione unica e rara. Come spesso accade però, dichiarare i propri sentimenti a parole non è così semplice come sembra.

Per questo motivo, noi di Frasi Brevi siamo disposti ad aiutarvi. Dopo aver tradotto le migliori frasi d’amore in inglese e stilato una lista delle più belle frasi d’amore, vi proponiamo un inedita selezione di frasi d’amore in Albanese (e tradotte naturalmente anche in lingua italiana) per scoprire l’universo dell’amore e tutto ciò che lo circonda

Le 10 Frasi d’amore in Albanese più romantiche (con traduzione in italiano)

Frasi d'amore in Albanese

L’amore è vita, è la felicità che le riempie il cuore, è l’eterno inno che rivolge al creatore.

Dashuria është jeta, është lumturia që ia mbush zemrën, është himni i amshuar që ia drejton krijuesit.

P.Vasa

L’amore è di tutte le passioni la più forte perché attacca contemporaneamente la testa, il cuore e il corpo.

Nga gjithë pasionet, dashuria është më e fuqishmja, ajo në të njëjtën kohë sulmon zemrën, kokën dhe vetëdijen.

(Voltaire)

L’amicizia e l’amore sono due fiori di una radice. Solo che l’amore ha qualche petalo in più.

Miqësia dhe dashuria janë dy lule në një rrënjë. Vetëm se dashuria ka disa petale më shumë.

Klopshtoku

Cercare la via dell’ amore con la ragione è come cercare il sole a lume di candela.

Ta kërkosh me arsye rrugën tek dashuria, është njësoj si të kërkosh diellin me qiri.

Rumi

L’uomo ha molti piccoli e grandi amori nella vita, ma ha solo un primo amore.

Njeriu ka shumë dashuri të mëdha e të vogla në jetë, por ka vetëm një dashuri të parë.

Dostojevski

Gli angeli lo chiamano la gioia del paradiso, I diavoli lo chiamano sofferenza infernale, gli uomini lo chiamano amore.

Engjejt e quajnë gëzim i qiellit, djajtë e quajnë vuajtje e skëterrës, njerëzit e quajnë dashuri.

L’amore non sorge mai nell’anima corrotta.

Dashuria asnjëherë nuk lind në shpirtin e prishur.

Ikbali

L’amore nasce, vive e muore negli occhi.

Dashuria lind, jeton dhe vdes në sy.

Shakespeare

Di tutte le passioni, l’amore è la più potente, attacca contemporaneamente il cuore, la testa e la coscienza.

Nga gjithë pasionet, dashuria është më e fuqishmja, ajo në të njëjtën kohë sulmon zemrën, kokën dhe vetëdijen.

Voltaire

Io non ho bisogno di denaro. Ho bisogno di sentimenti. Di parole, di parole scelte sapientemente, di fiori, detti pensieri, di rose, dette presenze, di sogni, che abitino gli alberi, di canzoni che facciano danzare le statue, di stelle che mormorino all’orecchio degli amanti…Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia le pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.

Nuk kam nevojë për para. Kam nevojë për ndjenja, fjalë, fjalë të zgjedhura me kujdes, për lule të quajtura mendime, për trëndafila të quajtura prezencë, për ëndrra që jetojnë në pemë, për këngë që bëjnë edhe statujat të kërcejnë, për yje që pëshpëritin në veshët e të dashurve. Kam nevojë për poezi, kjo magji që djeg ashpërsinë e fjalëve, që zgjon emocione dhe dhuron ngjyra të reja.

(Alda Merini)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *